web analytics
    Fríjol blanquillo
       Navy Beans
       PRESENTACIÓN 1000G-500G-3k
    Fríjol cabecita negra
       Blackeye Beans
       PRESENTACIÓN 1000G-500G-3k
    Fríjol bola roja
       Small Red Beans
       PRESENTACIÓN 500G-1000G
    Frijol Caraota
       Black Beans
       PRESENTACIÓN 250G-460G-1000G
    Garbanzo
       Chickpeas
       PRESENTACIÓN 500G-1K-3K
    Arveja
       Green Peas
       PRESENTACIÓN 250G-460G-500G
       1000G-3000G
    Lenteja
       Lentils
       PRESENTACIÓN 1000G-500G-460G-3k
    Maíz Blanco
    Retrillado
       White Corn Threshed
       PRESENTACIÓN 1000G-2500G-3000G
    Maíz retrillado
    amarillo
       Yellow Corn Threshed
       PRESENTACIÓN 2500G-1000g
    Maíz cascara
       Whole Corn
       PRESENTACIÓN 2500G-1000G
    Maíz pira
       Pop Corn
       PRESENTACIÓN 500G-1K-3K
    Cuchuco de maíz
       Cuchuco Corn
       PRESENTACIÓN 500G
    Mazamorra
       Hominy Corn
       PRESENTACIÓN 500G
    Fríjol carmanto rojo
       Cranberry Beans
       PRESENTACIÓN 1000G-500G-460G-3k
    Frijol Cargamanto
    Blanco
       White Cranberry Beans
       PRESENTACIÓN 460G-500G
       1000G-3000G
    Frijol Pinto
    Americano
       Pinto Beans
       PRESENTACIÓN 500G
    Fríjol lima
       Eastern Red Beans
       PRESENTACIÓN 1000G-500G-460G-3k
    Fríjol rojo
       Red Beans
       PRESENTACIÓN 1000G-500G-460G-3k
    Soya
       Soybeans
       PRESENTACIÓN 500G
    Arroz para sopa
       Rice for Soup
       PRESENTACIÓN 500G
    Sal refinada
       Salt
       PRESENTACIÓN 500G - 1000G
    Mascotas
       Pets
Previous
Next

Variante de Caldas

Calle 100 sur # 45-345

Bodegas 201-202

Tel: (4) 285 28 85

Sede  Bogotá

Calle 73A No. 68H – 36

Barrio las Ferias

Tel: (1) 746 22 08

Copyright © 2018 Aburrá Ltda.